Buradasınız


YAKIN GÖRÜŞ

40lı ve 50li yaşlardan itibaren, okurken, dikiş dikerken
veya bilgisayarda çalışırken görüntünün bulanıklaşması
yaygın bir problemdir. Bu probleme çözüm olacak birkaç
gözlük camı seçeneği bulunmaktadır.

YAKIN GÖRÜŞ İÇİN MÜKEMMEL
GÖZLÜK CAMLARI