Buradasınız


Sözlük

A

AKOMODASYON

Göz merceği eğiminin çapının değişmesi sayesinde gözün yakın mesafedeki nesneleri net görebilme becerisi

AMBLİYOPİ

Ambliyopi, veya göz tembelliği, gözlük takarak düzeltilemeyen görüş keskinliği azalmasıdır. Ambliyopi az görme ile de ilgilidir.

AMD

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu. AMD retinanın merkezinde yer alan makulayı hasara uğratarak merkezi görüş kaybına neden olan, yanal ve periferik görüşü değiştirmeyen bir hastalıktır. AMD hastaları renkleri ayırdetmekte zorlanırlar, düz çizgileri sanki deforme olmuş gibi görürler.

AMETROPİ

Net görüntünün retina üzerinde oluşmadığı ışık kırma kusurlarını tanımlar. Presbiyopi yaşa bağlıdır, kırma kusuru değildir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm, ametropi tipleridir.

ANİZOMETROPİ

İki gözün kırma statüsünün birbirinden farklı olduğu durumdur.

AKÖZ HÜMÖR

Vitreus ile beraber göz küresi içindeki basıncı ve dolayısıyla gözün şeklini düzenleyen şeffaf sıvıdır.

ASTİGMATİZM

Bu anomali çoğunlukla korneanın eğimindeki bir düzensizlikten kaynaklanır, nesnelerin şekli bozuk görünür.

B

BİFOKAL CAM

Üzerinde 2 odağı olan gözlük camıdır

BİFOKAL CAMLAR

Presbiyopiyi düzeltmek için tasarlanmış gözlük camlarıdır. Camın alt kısmıyla yakın görüş, geri kalan kısmıyla da uzak görüş elde edilir.

C

CRIZAL

Crizal, Essilor International tarafından üretilen optik cam kaplamasının marka adıdır. Crizal ürünleri optik camda daha yüksek ışık geçirgenliği ve sunduğu 5 fayda (yansıma engelleme, leke dayanımı, çizilme dayanımı, toz dayanımı ve su lekesi dayanımı) ile optimal görüş netliği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

D

DALGALANMA ETKİSİ

Pek çok kişi, çok odaklı camlardaki numara değişimlerine alışmakta zorluk çekebilir. Kullanıcı, camdaki numara değişimine alışkın değilse, çok odaklı cam kullanımı ilk başlarda baş dönmesi veya mide bulantısı yaratabilir. Yanal görüş, çok odaklı camın kenarlarındaki numara değişimleri nedeniyle hafifçe bozulabilir. Görüşteki bu bozulmaya genellikle "dalgalanma etkisi" denilmektedir.

DİYOPTRİ

Fokal mesafesi 1 m olan optik sistem. Refraksiyon kusurları diyoptri ile ölçülmektedir.

DİPLOPİ

Tek bir nesnenin iki taneymiş gibi görülmesi

DÜZELTİCİ CAMLAR

Görme/kırma kusurlarını düzelten optik camlardır. Hammadde, optik yüzey ve kaplamanın biraraya gelmesinden oluşur.

DİSTORSİYON (BOZULMA)

Bakılan nesneden farklı bir görüntü oluşumuna neden olan optik sistem deformasyonu

E

EMETROPİ

Hiçbir kırma kusurunun olmaması ve bu sayede uzak ve yakında net ve rahat görüş sağlamak. Ametropinin tam tersidir.

F

FOTOKROMİK

Işık seviyesine göre koyulaşan veya berraklaşan organik veya mineral camdır.

FOVEA

Makulanın merkezinde, yaklaşık 2 mm çapında, gözün optik aksına yakın konumda bir noktadır. Fovea yaklaşık 50.000 kon hücre içerir.

G

GLOKOM

Göz içi basıncının artmasıyla ortaya çıkan ve tedavi edilmediği durumda optik sinire ve retinaya geri dönüşü olmayan şekilde hasar veren, başağrısı ve göz ağrısı ile seyrederek görme alanını ve performansını değiştiren bir hastalıktır.

GÖZ MERCEĞİ

Gözbebeğinin arkasında bulunan, şeffaf, bikonveks yapıdaki optik mercektir. Göz merceği ışığı kırarak görüntünün retina üstüne odaklanmasını sağlar. Göz merceğinin yaşlanması ile presbiyopi başlar.

GÖRÜŞ KESKİNLİĞİ

Gözün detayları ayırdedebilme kapasitesidir. Sağlıklı bir insan bir derecenin 1/60'ı kadar açıyı ayırdedebilir.

GÖZ YORGUNLUĞU

Göz yorgunluğu, gözlerde batma, iritasyon, bulanık görüş ve başağrısı ile karakterize edilen ve genellikle gün sonuna doğru rastlanan bir durumdur.

H

HİPERMETROPİ

Gözün az güçlü veya kısa oluşu nedeniyle ortaya çıkan kırma kusurudur. Görüntü retinanın arkasında oluştuğu için, hipermetrop kişi yakını net göremez. hafif hipermetropi vakaları, akomodasyonun arttırılmasıyla düzelebilir. Hipermetropi, miyopinin tersidir.

İ

İNTRAOKÜLER BASINÇ

Göz küresi içindeki sıvının birikerek basınç yaratması ve bu basıncın göz içi duvarını germesi

İRİS

Gözbebeğini çevreleyen sirküler zardır. İris ışığın yoğunluğuna göre açılığ sıkışan bir zar gibi işlev görür. İristeki pigmentasyon gözün rengini belirler.

J

JANUS ÖDÜLÜ

Official prize for design sponsored by the French Minister for Foreign Trade and Industry. The prize is recognized by eye-care professionals and is a benchmark in the world of design. There are several categories of Janus Prizes: the Health Janus, Student Janus, Trade Janus and the Community Janus.

K

KATARAKT

Matlaşan göz merceği, operasyonla alınır, yerine yapay göz merceği (intra-oküler lens)takılır. Katarakt kalıtımsal olarak veya bir travma sonucu oluşabilir.

KAPLAMALI YÜZEY

Camın optik yüzeyi, camı korumak ve yansımaya bağlı olarak üzerinde oluşan görüş azalmalarını engellemek için, bir veya birden fazla şeffaf katmanla kaplanır.

KAPLAMALAR

Yüzey işleminden sonra optik camlara birkaç tipte kaplama uygulanabilir. Kullanılan teknikler kaplamanın amacına göre değişebilir, çizilme dayanımı, antirefle, polarize, renklendirme, antistatik ve lekelenme dayanımı gibi…

KON HÜCRELER

Retina üzerinde bulunan, fotoreseptör (ışığı alan) koni şeklinde hücrelerdir, merkezi görüş ve renk algısından sorumludurlar.

KONTAKT LENS

Kullanıcının göz yapısına adapte edilen özel optik düzeltici ürünlerdir. Korneanın üzerindeki gözyaşı filmi üzerine yerleştirilir ve gözdeki kırma kusurunu düzeltir. Yumuşak ve sert lens olmak üzere iki kategori kontakt lens vardır.

KONVERJANS / DİVERJANS

Gözlerin beraber hareket ederek burna (içe) / dışa doğru dönmesi ile odaklanılan nesneye yönelmesi.

KORNEA

Göz küresinin şeffaf, hafifçe kubbeli ön kısmı. Kornea, göz merceği ile birlikte görüntünün retina üzerinde oluşmasında önemli rol oynar.

KÖRLÜK

Bütün görsel duyuların yok olduğu, görememe durumudur.

M

MAKULA

Retinanın merkez bölümüdür. Işığı alan kon hücrelerinden oluşan makula, okuma veya detay algılama gibi temel görme işlevlerini yerine getirir. Gözdeki en fazla aktivite makulada gerçekleşir.

MATERYAL (HAMMADDE)

Düzeltici gözlük camları organik veya mineral hammaddeden üretilir. Organik camlar 2 kategoriye ayrılır: Isıyla sertleştirilen veya polikarbon. Bu materyallerin özellikleri şöyledir: Cama incelik kazandıran yğksek refraksiyon endeksi, şeffaflık, hafiflik, ultraviyole ışınlarına karşı koruma ve kırılma dayanımı

MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

Pupila merkezinden, seçilen çerçevenin en alt, en uzak noktasına olan mesafe.

MİNERAL CAMLAR

Mineral camlar silikon ve farklı oksitlerin yüksek ısıda füzyonuyla üretilir. Çizilme dayanımları vardır, fotokromik özellikte olanları da vardır. Göreceli olarak ağır ve kırılmaya hassastır, ancak aşınma direnci yüksektir.

MONOMER

Organik camın üretiminde kullanılan temel materyal

MİYOPİ

Miyopi gözün fazla güçlü veya fazla uzun olmasından kaynaklı bir görme kusurudur. Görüntü retinanın önünde oluştuğundan miyop kişi, uzağı net göremez.

N

NİSTAGMUS

Görmede azalmaya neden olabilen istemsiz göz hareketleridir.

O

OKÜLER KÜRE (GÖZ KÜRESİ)

Emetropi durumunda yaklaşık 25 mm çapında olan ve görüntünün oluşturulduğu sferik organdır. 3 katmandan oluşur, sklera, uvea ve retina. Gözün içinde de vitreus, aköz hümör ve göz merceği yeralır.

OFTALMOLOG (GÖZ HEKİMİ)

Göz hastalıkları ve tedavisi, görme problemleri ve kırma kusurları üzerine uzmanlaşmış doktordur. Oftalmologlar kırma kusuru ameliyatı da yapabilirler.

OPTİK ABERASYON

IIşığın yönetilememesi sonucu optik sistemin görüntü oluşumu sırasında bozulmaya uğramasıdır. Çok odaklı camların yan kenarlarında istenmeyen bu tür sapmalar mevcuttur.

OPTİK ADİSYON

Yakın görüş için gereken ilave optik güç/diyoptri

OPTİK DÜZELTME

Optik camın önündeki ve arkasındaki kurvelerin (eğim) birleşimidir. Düzeltme diyoptri ile ölçülür.

OPTİK SİNİR

5 mm çapında, 35 ila 50 mm uzunluğunda silindirik bir hatta benzeyen ve retinayı beyne bağlayarak elektrik akımıyla görüntüyü beyne ileten organdır.

OPTİK GÜÇ

Optik güç, optik camın veya kontakt lensin kırma kusurunu düzeltme becerisini belirtir, diyoptri ile ölçülür.

OPTİK YÜZEY (DİZAYN)

Işık yansıması veya ışık kırılması oluşan yüzeydir. Optik yüzey materyale optik düzeltme becerisi kazandırır. Optik yüzey sayısı neredeyse sonsuzdur, tek odaklı, bifokal veya çok odaklı olabilirler.

OPTİSYEN

Gözlük kullanıcısının reçetesine ve görme ihtiyacına uygun optik çözümler öneren ve bu çözümleri kişiye özel olarak uygulayan gözbakımı uzmanı, profesyonel kişidir

OPTOMETRİST

Kırma kusurunu ölçümleyen ve reçete üreten gözbakım uzmanıdır. Optometristler göz patolojisine veya ameliyatlara müdahil olamaz.

ORTA ALAN GÖRÜŞÜ

40 cm ila 1.5 m arasında kalan görme alanı

ORTA ALAN CAMLARI

Yakın görüş için dizayn edilmiş olan, ancak ilave derinlik algısı olan camlardır, presbiyoplar için tasarlanmıştır.

ORTHOPTICIAN

Branch of ophthalmology treating eyesight disorders by means of re-education and eye-training sessions. Orthoptics is a paramedical profession exercised by a medical aide, the orthoptician.

P

PERİFERİK GÖRÜŞ

Retinanın fovea ve makula dışındaki alanının uyarılmasıyla oluşan görüştür.

POLARİZE CAMLAR

Güneşten gelen parlak ışığı azaltmakla kalmayıp, içindeki çok ince polarize film tabakası ile göz kamaştırıcı ışık yansımalarını da engelleyen, kaliteli güneş camlarıdır. Polarize camlar, daha iyi görüş netliği, daha gerçekçi renk algısı ve daha yüksek görüş konforu sağlar.

POLARİZE IŞIK

Güneş ışınlarının yatay bir yüzeye çarparak yansıması ile meydana gelen, gözü kamaştıran ve rahatsız eden ışıktır. Deniz, dağ, asfalt ve cam yüzeylerde polarize ışık daha fazla yaygındır.

POLİKARBON

Sıradışı hafifliği ve kırılma dayanımı ile karakterize edilen materyaldir. Yüksek refraktif endeksi sayesinde oldukça ince ve hafif camlar olarak üretilir. Polikarbon, UV ışınlarının %100'ünü bloke eder, sert kaplaması sayesinde çizilme dayanımlıdır. Bu hammadde Compact Disc endüstrisinin bir yan ürünüdür.

PRESBİYOPİ

Göz merceğinin yaşlanmasıyla, yani zaman içinde kalınlaşması ve esnekliğini yitirmesi ile başlayan doğal bir durumdur. Göz merceği sertleştikçe formunu değiştirmesi de zorlaşır ve kişi yakını görmekte sıkıntı çekmeye başlar. 40lı yaşlardan itibaren herkes presbiyopiyi yaşayacaktır.

PRİZMATİK ETKİ

Işığın optik cam üzerindeki bir uygulamayla yönünün değiştirilmesi ile farklı noktalara odaklanan iki gözün görüşünün düzeltilmesi. Çok odaklı camlarda prizmatik etki yaratmak, cam üzerindeki güç değişken olduğundan, biraz daha karmaşıktır. Cam üzerindeki herbir noktadaki prizmatik gücün, kişinin merkezi görüş alanı ve okulomotor aktivitesine bir etkisi vardır.

PROGRESSIVE CAMLAR (ÇOK ODAKLI CAMLAR)

Progressive camlar presbiyopiyi düzeltmek üzere, camın yukarısından aşağıya doğru optik güç artışıyla tasarlanan, üst tarafından uzak mesafenin, alt tarafından da yakının görüldüğü camlardır.

PUPİLA (GÖZBEBEĞİ)

irisin merkezinde bulunan ve buradan ışığın göze girdiği alan. Pupila çapı ışığın seviyesine göre değişkenlik gösterir.

PUPİLA MESAFESİ (PD)

Her iki gözbebeğinin birbirine (interpupiler) veya burna (monoküler) mesafesi. Özellikle çok odaklı camlarda doğru cam montajı için monoküler pupila mesafesi (sağ/sol ayrı ayrı) alınması çok önemlidir.

R

REFRAKSİYON

Yayılım hızındaki değişimler tarafından belirlenen nedenlerle ışığın yön değiştirmesidir. Optik muayene sırasında kullanılan bir terimdir.

REFRAKTİF ENDEKS (KIRILMA İNDİSİ)

Şeffaf optik materyalin ışık kırma kapasitesiyle optimal düzeltme yapma becerisini anlatır. Aynı numara için endeks yükseldikçe cam daha ince düşer.

REFRAKTOMETRE

Gözdeki refraksiyonu otomatik ölçen cihaz

RETİNA

Gözün arkasında bulunan, üzerinde bakılan nesnenin görüntüsünün oluştuğu ve beyne bilgi gönderen, ışığa hassas zardır. Bu son derece hassas zar, ışık algısında, renklerde, detaylarda şekil ve hareket algısında çok önemli bir rol oynar.

ROD HÜCRE

Retinada bulunan, ışığa duyarlı, ancak renk algısı olmayan silindir şekilli hücrelerdir. Rod hücreler son derece hassastır, çok düşük ışık koşullarında bile görüş sağlar

S

SILMO

Yılda bir defa, sonbahar döneminde Paris'te düzenlenen, uluslararası optik ve gözlük fuarıdır. Fuar sırasında yapılan organizasyonla, düzeltici camlar ve optik cihazları da kapsayan 5 kategoride yapılan yarışmada ödüller verilmektedir.

STOK CAM VE ÜRETİM CAM

Yarı mamul hammaddenin yüzeyleme, renklendirme, kaplama ve kesim aşamalrından geçerek bitmiş ürün haline gelmesini üretim laboratuvarları sağlar. Hammaddenin ön yüzeyi işlenmiş olarak gelirken, üretim esnasında camın iç tarafı talebe göre yüzeylenir.

STRABİSMUS (ŞAŞILIK)

Görsel aksların paralelliğinde oluşan bir bozulmadan kaynaklanan rahatsızlıktır. Çocuklarda erken teşhis, durumun ambliyopiye dönüşmemesi açısından büyük önem taşır. 3 tip strabismus vardır: * konverjan (esotropi), * diverjan veya eksotropi, * dikey.

T

TEK ODAKLI CAMLAR

Tek odaklı camlar ametropiyi düzeltmek için kullanılır. Presbiyopide de tek odaklı cam kullanılabilr, ancak bunun için ayrı ayrı 2 gözlük kullanılması gerekmektedir. Camın numarası, tüm cam yüzeyi boyunca aynıdır.

U

UZAK GÖRÜŞ

5-6 m'den sonsuzluğa giden görüş alanı

Ü

ÜRETİM LABORATUVARLARI

Yarı mamul hammaddeyi reçeteye göre üreten laboratuvarlardır. Laboratuvarar, temelde yüzeyleme ve kaplama işlemlerini sürdürürler.

URETİM TESİSLERİ

Çoğu tek odaklı olan, stok cam olarak da bildiğimiz camların ve yarı mamul hammaddelerin üretildiği yerlerdir.

V

VARILUX

Essilor International markalarından biridir. Presbiyopiyi düzelten ve Bernard Maitenaz tarafından 1959'da icad edilen ilk çok odaklı camdır. Varilux camlar yakın, orta ve uzak, tüm mesafelerde net görüş sağlar.

VİTREUS

Pupila ve retina arasını dolduran, göz merceğinin hemen arkasındaki transparan sıvı jel

X

XPERIO®

Xperio® Essilor'un polarize güneş camlarının markasıdır. Xperio® polarize camlar, yatay bir düzleme çarpıp gözü kamaştıran yansımaları engeller. Xperio polarize camlar daha net görüş, daha gerçekçi renk algısı ve daha yüksek görüş konforu sağlarken, tüm açıkhava aktivitelerinde kullanıma uygundur. Tüm Xperio® camlar %100 UVA/UVB koruması sağlar.

Y

YAKIN GÖRÜŞ

Gözden 25 ila 50 cm uzakta olan görüş alanıdır.

YAKIN GÖZLÜKLERİ

Yakını görmek veya okumak için verilen tek odaklı gözlüklerdir.